Privacy statement

Zenda Support vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van onder andere haar opdrachtgevers, relaties, sollicitanten en medewerkers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Wij zijn daarnaast open over de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Daarom vind je hieronder een toelichting. Voorop staat dat Zenda Support zich in alle gevallen houdt aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevens­bescher­ming.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Deze website verzamelt data in overeenstemming met het geldend recht. Deze website verzamelt logs inclusief IP adressen. De server logs worden gebruikt bij het opsporen van problemen binnen de site. In het kader van de dienstverlening worden persoonsgegevens vastgelegd. Zenda Support gebruikt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van de website voor de uitvoering van dienstverlening, zoals informatieaanvragen, aanmeldingen voor workshops, informatiebijeenkomsten en seminars. De gegevens van de aanmelder worden gebruikt om te bevestigen of afspraken te maken. Wanneer kandidaten via de website solliciteren geeft de kandidaat toestemming om de gegevens, zoals sollicitatiebrief, CV, e-mailcorrespondentie en eventuele gespreksverslagen, één jaar te bewaren. Kandidaten kunnen Zenda Support op elk moment verzoeken hun gegevens te verwijderen of de toestemming in te trekken. Freelancers die zich bij Zenda Support inschrijven worden opgenomen in onze database van freelancers. Deze gegevens zullen alleen voor eigen doeleinden (aanbieden bij onze opdrachtgevers) worden gebruikt. Het aanbieden van freelancers gebeurt niet zonder toestemming van deze freelancer en zal altijd schriftelijk of per e-mail aan deze freelancer bevestigd worden.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan onze website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Onze website maakt gebruik van cookies om identificeerbare gegevens op een systeem te bewaren. Deze gegevens bevatten o.a. informatie over het type browser of de taalinstellingen van een browser. Het is mogelijk uw browser zo te configureren dat het aanmaken van cookies voorkomen wordt.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Doorgeven van informatie

We verkopen nooit informatie aan derden. Wel geven wij informatie door aan Google Analytics om een betere service te kunnen verlenen. Google Analytics is onze primaire web statistiek software waarbij geen identificeerbare data wordt verzonden.

Links naar andere websites

Op de website kan je links naar andere websites aantreffen. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Zenda Support geen verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor Zenda Support de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Jouw rechten

Je hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie kun je aan ons richten door telefonisch contact met ons op te nemen via +31 (0)35-5390957 of per e-mail via [email protected]. Indien je jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door je ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).
Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan:

Zenda Support B.V.
Postbus 169
3740 AD BAARN

Je kunt je verzoek per e-mail ook richten aan [email protected]. Wij zullen je dan geen (verdere) marketinginformatie sturen. In de e-mails die wij je sturen via e-mail service, alsmede in overige door ons gestuurde marketinginformatie, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Als je hiervan gebruikmaakt, zul je dergelijke berichten niet meer ontvangen. Voor informatieberichten kun je je niet afmelden. Houd er alstublieft rekening mee dat jouw wijziging zo spoedig mogelijk wordt verwerkt; Zenda Support kan niet uitsluiten dat jouw verzoek tot wijziging kruist met een reeds verzonden uiting maar doet haar uiterste best dit te voorkomen.

Wijzigingen
Zenda Support behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update van het privacy beleid.

Vragen
Als u nog vragen heeft over het privacy beleid, neemt u dan contact met ons op via [email protected] of +31 (0)35-5390957.